Rit Reglement

Op deze pagina wordt het reglement van de eerstvolgende kaartleesrit gepubliceerd. Deelnemers kunnen dit thuis bestuderen en voor het geval er vragen zijn is er bij de inschrijving gelegenheid deze te stellen.

Reglement Splash Carwash Rit 3 maart 2020

Grensbenadering.
1. Van startvlag tot finishvlag moet de aangegeven grenslijn worden benaderd via op de kaart voorkomende wegen, de grenslijn moet worden benaderd met de wijzers van de klok mee, keerlussen wel tegen de wijzers van de klok in rijden.
2. De grenslijn mag niet overschreden worden. (Licht is rijden: wat betekend dat wanneer tenminste een bermlijn van de weg de grenslijn niet raakt, de weg bereden mag worden).
3. Wegen mogen in beide richtingen bereden worden. Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen bereden worden.
4. Het benaderen van de grenslijn dient zodanig te geschieden dat:
1. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is
2. de te rijden route zo klein mogelijk is.
5. Louter heen en weer rijden op dezelfde weg geldt niet als oppervlakte verkleinend.
6. Het rijden van keerlussen (tegen de wijzers van de klok in) geld wel als oppervlakte verkleinend.
7. De rit dient te worden gereden zonder voorkennis, tenzij dat resulteert in het voortdurend rijden van dezelfde route.
8. Voor het rijden van een omrijroute geldt dat deze zo kort mogelijk dient te zijn (artikel 4.1 is dus niet van toepassing)
9. Controles kunnen ook binnen de bebouwde kom staan.

Download hier het rit reglement als PDF bestand