Rit Reglement

Op deze pagina wordt het reglement van de eerstvolgende kaartleesrit gepubliceerd. Deelnemers kunnen dit thuis bestuderen en voor het geval er vragen zijn is er bij de inschrijving gelegenheid deze te stellen.

Reglement Lantinga Advies Rit 4 juni 2019.

A-klasse.

 1. Van start tot finish moeten een aantal op de kaart ingetekende pijlen in de route worden opgenomen. Het berijden dient te geschieden in nummervolgorde volgens een aaneengesloten route, waarbij de pijlen in hun geheel (d.w.z. van de voet tot de punt) moeten worden bereden.
 2. Tussen de start en de voet van de eerste pijl, tussen de punt van de ene en de voet van de in nummervolgorde volgende pijl en tussen de punt van de laatste pijl en de finish dient de kortste route te worden geconstrueerd en gereden via op de kaart staande wegen. Wanneer een pijl niet of niet geheel bereden kan worden, dient een nieuwe route naar de volgende pijl zonder voorkennis geconstrueerd te worden. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met artikel 6.
  Deze geconstrueerde route wordt beschouwd als hoofdroute. De (hoofd)route naar de volgende pijl dient pas geconstrueerd te worden wanneer een pijl bereden is of wanneer duidelijk is dat een pijl niet bereden kan worden en ook niet zijdelings opgenomen. Wanneer een pijl niet of niet geheel bereden kan worden, dient de (hoofd)route naar de volgende pijl geconstrueerd te worden vanaf de punt van de niet of slechts gedeeltelijk te rijden pijl en zonder voorkennis. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met artikel 6.
 1. Onder alle op de kaart voorkomende pijlen worden geacht wegen voor te komen. Onder ingetekende pijlen worden mede verstaan lijnstukken voorzien van een pijlteken.
 2. Wegen en pijlen mogen meerdere keren bereden worden.
 3. Wegen mogen in beide richtingen bereden worden. Pijlen echter niet tegengesteld berijden. Pijlen mogen wel zijdelings op- of afgereden worden.
 4. Indien een weg om redenen, anders dan door de deelnemers veroorzaakt, niet kan of mag worden bereden, moet via kaartwegen een zodanige herconstructie worden gemaakt dat, in volgorde van belangrijkheid:
 5. de oorspronkelijke route zo spoedige mogelijk in de oorspronkelijke rijrichting wordt voortgezet (de pijlen maken deel uit van de oorspronkelijke route);
 6. de gekozen herconstructie zo kort mogelijk is.
  Keren is hierbij niet toegestaan.
  Wanneer een herconstructie om redenen, anders dan door de deelnemers veroorzaakt, niet kan of mag worden bereden, vervalt deze herconstructie verder geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te maken met inachtneming van het gestelde in de herconstructieregels m.b.t. de geconstrueerde route (geen “her” op “her”).
 1. Uw voorkennis vervalt op het moment dat U de oorspronkelijk geconstrueerde route in de geplande richting hebt bereden. Dit is niet het geval bij raken of kruisen.
 2. Keren is alleen toegestaan bij:
 • een cijfercontrole;
 • een opdracht hiertoe;
 • wanneer geen andere reglementaire mogelijkheid voor handen is.

B- en C-klasse.

 1. Van start tot finish moeten een aantal op de kaart ingetekende pijlen in de route worden opgenomen. Het berijden dient te geschieden in nummervolgorde volgens een aaneengesloten route, waarbij de pijlen in hun geheel (d.w.z. van de voet tot de punt) moeten worden bereden.
 2. Tussen de start en de voet van de eerste pijl, tussen de punt van de ene en de voet van de in nummervolgorde volgende pijl en tussen de punt van de laatste pijl en de finish dient de kortste route te worden geconstrueerd en gereden via op de kaart staande wegen. Wanneer een pijl niet of niet geheel bereden kan worden, dient een nieuwe route naar de volgende pijl zonder voorkennis geconstrueerd te worden. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met artikel 6.
 3. Pijlen mogen meerdere keren bereden worden.
 4. Onder alle op de kaart voorkomende pijlen worden geacht wegen voor te komen. Onder ingetekende pijlen worden mede verstaan lijnstukken voorzien van een pijlteken.
 5. Wegen mogen meerdere malen, doch slechts in één richting worden bereden. Wanneer er geen andere keus meer overblijft, mogen wegen zo min mogelijk tegengesteld bereden worden. Pijlen mogen echter nooit tegengesteld bereden worden en mogen niet zijdelings of- of afgereden worden.
  B-klasse: pijlen mogen wel zijdelings op- of afgereden worden.
 6. Indien een weg om redenen, anders dan door de deelnemers veroorzaakt, niet kan of mag worden bereden, dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe route te worden geconstrueerd en gereden, welke voldoet aan het gestelde in de opdracht. Keren is hierbij niet toegestaan.
  Wanneer een herconstructie om redenen, anders dan door de deelnemers veroorzaakt, niet kan of mag worden bereden, vervalt deze herconstructie verder geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te maken met inachtneming van het gestelde in de herconstructieregels m.b.t. de geconstrueerde route (geen “her” op “her”).
 1. De rit dient te worden gereden zonder voorkennis, tenzij zulks resulteert in het voortdurend rijden van dezelfde route (d.w.z. dat wanneer men een weg niet kan of mag berijden, men geacht wordt dit te onthouden tot men de voet van de aan de beurt zijnde pijl heeft bereden. Vanaf dat moment mogen alle wegen weer reglementair in de route worden opgenomen).
 2. Keren is alleen toegestaan bij:
 • een cijfercontrole;
 • een opdracht hiertoe;
 • wanneer geen andere reglementaire mogelijkheid voor handen is.­­

Download hier het rit reglement als PDF bestand