Rit Reglement

Op deze pagina wordt het reglement van de eerstvolgende kaartleesrit gepubliceerd. Deelnemers kunnen dit thuis bestuderen en voor het geval er vragen zijn is er bij de inschrijving gelegenheid deze te stellen.

HEMA Stamppotten Rit – 5 februari 2019

Pijlenrit

 1. Pijlen rijden in volgorde zoals aangegeven op de bij de start uit te reiken routeopdracht, of pijlen rijden in nummervolgorde.
 2. Van start tot de voet van pijl 1, van de punt van pijl 1 tot de voet van pijl 2, enz… en van de punt van de laatste pijl tot de finish dient de kortste route geconstrueerd te worden.
 3. Pijlen dienen in hun geheel gereden te worden.
 4. Pijlen alleen rijden als ze aan de beurt zijn; verder blokkeren ze de onderliggende wegen.
 1. Wegen mogen slechts in een richting worden bereden.
 2. Samenkomsten van wegen mogen meerdere keren bereden worden.
 3. Keren is alleen toegestaan bij:
 • een cijfer controle;
 • een opdracht hiertoe;
  · wanneer geen andere reglementaire mogelijkheid voor handen is.

Gemiddelde snelheid

A-klasse: 36 km/uur
B-klasse: 30 km/uur
C-klasse: 24 km/uur

Download hier het rit reglement als PDF bestand