Commissies

Het bestuur heeft statutair de bevoegdheid vanuit de leden één- of meerdere commissies te benoemen voor het uitvoeren van een specifieke opdracht, welke wordt uitgevoerd onder verantwoording van het bestuur. Om een goede communicatie tussen commissies en bestuur te bevorderen wordt er naar gestreefd dat in elke commissie minimaal één bestuurslid is opgenomen. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd de samenstelling van de commissies aan te wijzigen en de opdracht aan te passen.

De verschillende commissies en de samenstelling daarvan kunt in het menu vinden