ASVH

De Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn (ASVH) is opgericht op 1 januari 1974 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 40073682.

DOELSTELLING.

De ASVH heeft als doel het bevorderen van de autosport in zeer ruime zin, waartoe men evenementen kan organiseren in binnen- en buitenland. De ASVH is een vereniging van- en voor autosporters en begeeft zich voornamelijk op het gebied van kaartleesritten, toertochten, behendigheidswedstrijden en rally’s.

ERE LEDEN.

De Algemene Ledenvergadering van de ASVH kan besluiten een lid op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging te benoemen tot erelid. Sinds de oprichting van de vereniging zijn drie leden benoemd als Erelid, te weten:

– Dhr. J. Pater; oprichter van de vereniging

– Dhr. A. Vloedgraven, overleden in 2010; benoemd op grond van bijzondere inzet.

– Dhr. P.L. van der Veer, oprichter van de vereniging en 45 jaar bestuurslid

ACCOMODATIE.

De activiteiten van de ASVH vinden veelal plaats op de openbare weg in binnen- en buitenland. De ASVH heeft om die reden geen behoefte aan een eigen accommodatie, maar maakt voor vergaderingen en de start- en finish van haar evenementen meestal gebruik van de faciliteiten van Twents Partycentrum & Ribhouse Noabers te Hellendoorn.

Disclaimer

Met uiterste zorg werken wij aan de samenstelling en de inhoud van deze website.
Desalniettemin aanvaardt het bestuur van de ASVH geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de samenstelling en de inhoud van deze website danwel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

Er kunnen geen rechten, van welke aard dan ook, ontleend worden aan de samenstelling en de inhoud van deze website.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder toestemming van het bestuur van de ASVH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het bestuur van de ASVH.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover het bestuur van de ASVH geen controle heeft.

Het bestuur van de ASVH draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de informatiebronnen van derden.