Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2018

Hierbij worden alle leden van de ASVH uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de ASVH 2018. De vergadering zal dit jaar gehouden op 13 maart bij Restaurant ‘Noabers’ aan de Dorpsstraat 26 in Hellendoorn. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Tijdens de vergadering zal aan de hand van de agenda onder andere de volgende punten besproken worden:

 

  • Jaarverslag van de secretaris
  • Jaarverslag van de penningmeester
  • Definitief maken van de activiteitenagenda voor 2018
  • Vaststelling van de contributie voor 2019