Rit Reglement

Op deze pagina wordt het reglement van de eerstvolgende kaartleesrit gepubliceerd. Deelnemers kunnen dit thuis bestuderen en voor het geval er vragen zijn is er bij de inschrijving gelegenheid deze te stellen.

 

Reglement “Noabers” Rit – 12 december 2017

Bolletje-Pijltje

 1. De schetsjes, wegsituaties voorstellend, moeten in nummervolgorde via de langste route van het bolletje naar het pijltje worden gereden; tweemaal rijden van hetzelfde weggedeelte moet hierbij worden voorkomen.
 2. Gering schuin lopen van wegen t.o.v. elkaar kan worden verwaarloosd.
 3. De schetsjes zijn niet op schaal
 4. In twijfelgevallen (erf, oprit, etc.) kunnen “wegen” gestippeld zijn weergegeven. Onduidelijkheid is zoveel mogelijk voorkomen.
 5. De afstand tot de volgende situatie is vermeld in meters.
 6. Er kunnen herstel- en verwijsopdrachten voorkomen.
 7. Pijlen dienen ter verduidelijking van de route.
 8. Bij de schetsjes getekende uitroeptekens en waarschuwingsborden (nadering voorrangsweg etc.) duiden op gevaarlijke situaties. Rij hier voorzicht, ook in uw eigen belang. Verder natuurlijk rustig bij boerenerven, ook i.v.m. de medewerking van de bewoners.
 9. Op de bij de opdracht gevoegde kopie van een kaart zijn een aantal bol-pijl situaties in kaart gebracht. U kun u hierop oriënteren of eventueel de route weer opnemen als u van de goede route bent geraakt.

Algemeen

 1. De gehele rit bestaat uit een aaneensluitende regelmatigheidsetappe.
 2. In de rijopdracht zijn controlepunten (C.P.) aangegeven
 3. Teneinde na te gaan of de deelnemers de etappe zo regelmatig mogelijk afleggen, zijn er soms geheime tijdcontroles op deze C.P.’s geplaatst.
 4. Alle tijden worden gemeten in minuten. Een minuut telt wanneer deze vol is.
 5. Het is niet toegestaan in het zicht van een C.P. te stoppen (60 strp.) In het zicht, d.w.z. aan het weggedeelte waaraan zich het C.P. bevindt.
 6. Tijdsoverschrijding op een C.P. en finish 1 strp./min.. Tijdsonderschrijding op een C.P. 1 strp./min., behalve voor de laatste minuut. De finish mag vroegtijdig worden aangedaan.
 7. Alle controles zijn kenbaar aan een oranje vlag.
 8. De finish sluit 30 minuten na de officiële rijtijd van elke deelnemer.

Aanvullend reglement.

 1. In dien tussen de schetsjes geen afstanden worden aangegeven volgt u de meest logische rijroute tot de wegsituatie die overeenkomt met het aan de beurt zijnde schetsje.
 2. Ter verduidelijking kunnen onverharde wegen gestippeld zijn ingetekend.
 3. In afwijking van het algemeen clubreglement kunnen route controles ook binnen de bebouwde kom staan. Verder in afwijking tot het algemeen clubreglement dient bij even genummerde situaties de kortste route gereden te worden en bij oneven genummerde situaties dient de langste route gereden te worden.
 4. Gemiddelde snelheid:
  A Klasse: (wordt later bekend gemaakt)
  B Klasse: (wordt later bekend gemaakt)
  C Klasse: (wordt later bekend gemaakt)

 

Download hier het rit reglement