Rit Reglement

Op deze pagina wordt het reglement van de eerstvolgende kaartleesrit gepubliceerd. Deelnemers kunnen dit thuis bestuderen en voor het geval er vragen zijn is er bij de inschrijving gelegenheid deze te stellen.

Twents Ribhouse & Partycentrum Noabers Rit – 4 december 2018

Bol Pijl

 1. De schetsjes, wegsituaties voorstellend, moeten in nummervolgorde via de route van het bolletje naar het pijltje worden gereden, twee maal rijden van het zelfde weggedeelte moet hierbij vermeden worden.
 2. Gering schuin lopen van wegen t.o.v. elkaar kan worden verwaarloosd.
 3. De schetsjes zijn niet op schaal.
 4. In twijfelgevallen (erf, oprit, etc evenals zandwegen) kunnen ”wegen“ gestippeld zijn weergegeven. Onduidelijkheid is zoveel mogelijk voorkomen.
 5. De afstand tot de volgende situatie is vermeld in kilometer.
 6. Er kunnen herstel en verwijsopdrachten voorkomen.
 7. Pijlen dienen ter verduidelijking van de route.
 8. Bij de schetsjes getekende uitroeptekens en waarschuwingsborden (nadering voorrangsweg ect.) duiden op gevaarlijke situaties. Rij hier voorzichtig, ook in uw eigen belang.
 9. Op de bij de opdracht gevoegde kopie van een kaart zijn een aantal Bol-pijl situaties in kaart gebracht ter oriëntatie om de goede route weer te kunnen opnemen.
 10. Bij oneven schetsjes moet er voor de langste weg worden gekozen.

Algemeen

 1. De gehele rit bestaat uit een aaneengesloten regelmatigheidsetappe.
 2. In de rijopdracht zijn controlepunten (C.P.) aangegeven.
 3. Teneinde na te gaan of de deelnemers de etappe zo regelmatig mogelijk afleggen, zijn er soms geheime tijdcontroles op deze C.P.’s geplaatst.
 4. Alle tijden worden gemeten in minuten. Een minuut telt wanneer deze vol is.
 5. Het is niet toegestaan in het zicht van een C.P. te stoppen (60 strp.). In het zicht, d.w.z. aan het weggedeelte waaraan de C.P. zich bevindt.
 6. Tijdoverschrijding op een C.P. en finish 1 strp./min. Tijdsonderschrijding op een C.P. 1 str./min, behalve voor de laatste minuut. De finishvlag mag vroegtijdig aangedaan worden.
 7. Alle controles zijn herkenbaar aan een oranje vlag, met uitzondering van scherprijders.
 8. De finish sluit 30 minuten na de officiële rijtijd van elke deelnemer.

Aanvullend reglement

 1. Indien tussen de schetsjes geen afstanden worden aangegeven volgt u de meest logische route tot de wegsituatie die overeenkomt met het aan de beurt zijnde schetsje.
 2. Ter verduidelijking kunnen onverharde wegen gestippeld zijn ingetekend.
 3. In afwijking van het algemeen clubreglement kunnen routecontroles ook binnen de bebouwde kom voorkomen.
 4. Gemiddelde snelheid:
 • A-klasse 45 Km/uur
 • B-klasse 40 Km/uur
 • C-klasse 40 Km/uur

Download hier het rit reglement als PDF bestand