Rit Reglement

Op deze pagina wordt het reglement van de eerstvolgende kaartleesrit gepubliceerd. Deelnemers kunnen dit thuis bestuderen en voor het geval er vragen zijn is er bij de inschrijving gelegenheid deze te stellen.

Reglement Lantinga Advies rit 6 juni 2017

 

A, B en C klasse puntenrit

 

  1. Op het kaartfragment staan een aantal genummerde punten ingetekend.
  2. Van de start tot de finish dient een zodanige route te worden gereden dat de route van punt tot volgend punt zo kort mogelijk is, waarbij elk punt zo dicht mogelijk benaderd dient te worden, via op de kaart staande wegen, waarbij men de punten links dient te passeren. (De punt dus aan de rechterkant van de rijrichting).
  3. Wegen mogen slechts in 1 richting bereden worden. Wanneer er geen ander mogelijkheid meer overblijft, mogen wegen zo min mogelijk tegengesteld bereden worden. Wegen en samenkomsten van wegen mogen meerdere keren bereden worden.
  4. Indien een punt niet verder benaderd kan worden, dient er vanaf deze onderbreking de kortste route geconstrueerd te worden naar het volgende punt.
  5. Wegen die over de volle breedte bedekt worden door een punt mogen niet bereden worden.
  6. Keren is alleen toegestaan bij een opdracht hiertoe of wanneer geen andere reglementaire mogelijkheid voor handen is.
  7. Controles kunnen binnen de bebouwde kom staan.
  8. De rit dient te worden gereden zonder voorkennis, tenzij dat resulteert in het voortdurend rijden van dezelfde route.

 

Gemiddelde snelheid:

A klasse:          36km/u

B klasse:          30km/u

C klasse:          24km/u

 

Download hier het rit reglement