Rit Reglement

Op deze pagina wordt het reglement van de eerstvolgende kaartleesrit gepubliceerd. Deelnemers kunnen dit thuis bestuderen en voor het geval er vragen zijn is er bij de inschrijving gelegenheid deze te stellen.

Reglement Kamphuis Speklappen rit 3 oktober 2017

 

Reglement A- en B-klasse
Op het kaartfragment staan een aantal genummerde T’s en pijlen getekend.
Van de start tot de finish moet een zodanige route worden gereden dat alle T’s en pijlen op
nummervolgorde (T-1, Pijl 2, T-3, Pijl 4, etc.) worden gereden. Hierbij moet rekening gehouden
worden met het volgende:
 De route van de start naar de voet van T1 moet zo kort mogelijk zijn,
 vanaf het punt van aankomst bij de voet van de T via de kortste doorgaande route de T geheel
bereden wordt, echter zodanig dat de (gehele) bovenbalk van de T nooit als één rechte lijn
bereden wordt;
 Elke T’s dient altijd vanaf de voet benaderd te worden en ook via de voet afgewerkt te worden.
Vanaf het punt van aankomst bij de voet van de T via de kortste doorgaande route moet de T in
zijn geheel bereden worden.
 De bovenbalk van de T mag nooit in zijn geheel bereden worden.
 Nadat de T reglementair is afgewerkt, dient de route naar de in nummer opvolgende pijl zo kort
mogelijk te zijn.
 Pijlen dienen als ze aan de beurt zijn, vanaf de voet tot aan de punt in het geheel gereden te
worden.
 De route vanaf de punt van de pijl naar de in nummer opvolgende T moet zo kort mogelijk zijn.
 Wegen mogen meerdere keren gereden worden, maar slechts in één richting.
 Pijlen en T’s mogen nooit tegengesteld gereden worden.
 Pijlen mogen zijdeling op- en afgereden worden.
 Delen van T’s mogen in de route worden opgenomen, echter ook hier geldt dat de bovenbalk van
de T nooit in zijn geheel bereden mag worden en niet tegengesteld.
 Samenkomst van wegen mogen meerdere keren bereden worden.
 Rit wordt gereden zonder voorkennis.
 Keren is alleen toegestaan bij
o een cijfercontrole
o Een opdracht hiertoe
o Wanneer er geen andere reglementaire mogelijkheid voor handen is.

Reglement C-klasse
Op het kaartfragment staan een aantal genummerde pijlen getekend.
Van start tot finish moet een zodanige route worden gereden dat alle pijlen op nummervolgorde
worden gereden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het volgende:
 Van start tot de voet van pijl 1, van de punt van pijl 1 tot de voet van pijl 2, etc. en van de punt
van de laatste pijl tot de finish dient de kortste route geconstrueerd te worden.
 De pijlen dienen in hun geheel gereden te worden.
 Pijlen mogen nooit tegengesteld gereden worden.
 Pijlen mogen zijdeling op en afgereden worden. Ook als ze niet aan de beurt zijn of al aan de
beurt zijn geweest.
 Wegen mogen meerdere keren gereden worden, maar slechts in één richting.
 Samenkomst van wegen mogen meerdere keren bereden worden.
 Rit wordt gereden zonder voorkennis.
 Keren is alleen toegestaan bij
o een cijfercontrole
o Een opdracht hiertoe
o Wanneer er geen andere reglementaire mogelijkheid voor handen is.

 

Download hier het rit reglement